Liczba oddziałów: 19

Liczba uczniów: 447

 • Technikum Nr 2 - 331 osób
 • Szkoła Branżowa 1-ego stopnia - 116 osób

Zatrudnienie: W szkole zatrudnionych jest 47 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji i obsługi.

Baza edukacyjna i zaplecze pedagogiczno-administracyjne:

 • Sale lekcyjne - 37
 • Pracownie informatyczne - 3, w tym z dostępem do Internetu - 2
 • Biblioteka z czytelnią – stanowiska z dostępem do Internetu
 • Izba Tradycji
 • Sala gimnastyczna z siłownią
 • Warsztaty szkolne ze stacją diagnostyczną pojazdów
 • Internat szkolny – 70 miejsc, w ciągu roku szkolnego przebywa ok. 40 uczniów
 • Stołówka
 • Warsztaty, pracownie:             

- elektryczna
- samochodowa
- spawalnicza

                        TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

4-letnie Technika

 • Technik ekonomista
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik informatyk
 • Technik mechanik
 • Technik elektryk
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik logistyk

3–letnia Branżowa Szkoła I Stopnia na podbudowie gimnazjum

- fryzjer
- dekarz
- cukiernik
- piekarz
- blacharz samochodowy
- elektryk
- monter elektronik
- monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
- kucharz
- fotograf
- mechanik pojazdów samochodowych

- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

- ślusarz sprzedawca

- murarz – tynkarz

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- stolarz

- lakiernik

- elektromechanik

LO dla Dorosłych
na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej