UWAGA

* odbiór umundurowania (piątek) 26.08.2016 r. o godzinie 800 - sala 104

* musztra przed rozpoczęciem roku szkolnego (środa) 31.08.2016 r. o godzinie 900