NIETYPOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Piątek, 24 czerwca godz. 900. Niesamowity upał już od rana. Na placu apelowym Zespołu Szkół Mechanicznych licznie zgromadzona społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Niby wszystko po staremu. Uroczysta akademia, flaga na maszt, hymn narodowy, prezentacja gości. Potem świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla najlepszych uczniów.  Następnie podziękowania za współpracę dla Komendanta Hufca ZHP – Ryszarda Kańtocha i O. Mieczysława  Lenarda  - dyrektora F.O.P.Dz.. No i właśnie. W czasie, gdy O. Mieczysław kieruje do społeczności MECHANIKA krzepiące słowo Boże, ktoś rzuca hasło
o rozszczelnieniu gazu w pobliżu. Nie tracąc zimnej krwi, dyrektor Jan Łata podchodzi do mikrofonu i zarządza ewakuację na Aleję Śląską. „To się dzieje naprawdę” – powiada. Podrywają się mundurowcy przybyli na akademię. Biegną do swych obowiązków. Komendant Kańtoch kieruje młodzież do miejskiego parku. Nie ma paniki i chaosu, jedynie konsternacja
i niedowierzanie.

W otoczeniu przyrody, w zielonej parkowej scenerii przewodnicząca szkoły – Natalia Chaszczewska kontynuuje program akademii. TV Głubczyce i fotoreporter Mateusz Kitka wszystko rejestrują. Oto dyplomy i nagrody uczniom klas trzecich zawodowych kończącym edukację w ZSM, a wyróżniającym się na zajęciach praktycznych, wręcza Starszy Cechu Rzemiosł Różnych – Józef Kamiński. Z kolei kom. Ryszard Kańtoch nagradza młodzież
i nauczycieli za współpracę z Hufcem ZHP, po czym prezes PCK HDK w Głubczycach – Elżbieta Kubal stosowne podziękowania kieruje do młodych krwiodawców i koordynatorów akcji „Młoda krew”. Nie może także zabraknąć dyplomów i symbolicznych nagród dla artystów szkolnego teatru TRADYCJA. A wręcza je instruktor Maria Farasiewicz w towarzystwie dyrektora oraz przewodniczącej Rady Rodziców – Barbary Kaźmierczak. Są również podziękowania i statuetki dla sportowców, których nagradza wuefista – Łukasz Zwarycz. Lecz to nie wszystko! Bo oto nauczyciele matematyki (Wiesława Sobolewska i Andrzej Wesołowski) nagradzają swoich podopiecznych za sukcesy w dziedzinie „królowej nauk”- matematyce, wyróżniając laureatów Olimpiady Matematycznej Pogranicza Śląsko – Opolskiego. Dołączają doń kolejni przedmiotowcy, by uhonorować młodzież za osiągnięcia
w innych dziedzinach. A jest tego niemało!

Tymczasem pora kończyć  akademię odbywającą się w jakże nietypowych i dość stresujących okolicznościach. Jeszcze tylko informacja dyrektora o możliwości odbioru pozostałych świadectw 1. września bądź w czasie umówionym z wychowawcą. Życzenia bezpiecznych, udanych wakacji i …goodbye!

Maria Farasiewicz