UWAGA

Zebranie rodziców i uczniów klasy mundurowej

05.07.2016 godz. 1600

dotyczy:

              * organizacji roku szkolnego 2016/2017

              * umundurowania