Zakończenie edukacji szkolnej

Piątek 29 kwietnia 2016 r. był szczególnym dniem dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Uczniowie klasy 3M – liceum mundurowego, 4A – technikum ekonomicznego oraz klasy 4cd – technikum elektrycznego i technikum pojazdów samochodowych wraz z zaproszonymi gośćmi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i kolegami z klas młodszych zebrali się w świetlicy szkolnej, aby otrzymać upragnione świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Wśród zaproszonych gości była wicestarosta Powiatu Głubczyckiego - Pani Anita Juchno, burmistrz Głubczyc – Pan Adam Krupa, radny Sejmiku Wojewódzkiego - Pan Zbigniew Ziółko, Komendant Powiatowy PSP w Głubczycach – bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk, st. sierżant Łukasz Górski, przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Barbara Kazimierczak.

Podczas uroczystości rozdane zostały świadectwa ukończenia szkoły, wyróżnienia i nagrody
dla uczniów, listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody i podziękowania dla artystów teatru "Tradycja", honorowych dawców krwi, członków Samorządu Uczniowskiego i uczniów aktywnie działających
na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Uczniowie klas maturalnych, korzystając z okazji, jeszcze raz serdecznie podziękowali dyrekcji, wychowawcom i gronu pedagogicznemu za wspólnie spędzone lata.

Po części oficjalnej przedstawiony został program artystyczny przygotowany przez uczniów klas przedmaturalnych.

Wszystkim absolwentom życzymy połamania piór na maturze, opanowania stresu i właściwych wyborów na dalszej drodze życia.

Powodzenia :)

Organizatorzy – klasa 3A