II OPOLSKI PRZEGLĄD MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

W miniony piątek 8 kwietnia kadeci z klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym wzięli po raz pierwszy udział w I Forum Klas Mundurowych województwa opolskiego i II Wojewódzkim przeglądzie Musztry Klas o Profilu Mundurowym które odbyły się w Gogolinie.

Pierwsza część imprezy odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie gdzie wśród licznie zgromadzonej publiczności z 15 szkół Opolszczyzny oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Katowicach w osobach kuratora Michała Sieka oraz wizytatorów Romualda Florczaka, Piotra Łaby, Wacława Wójcika, przedstawicieli Wojska, Policji, Straży Pożarnej, władz gminnych i oświatowych oraz dyrektorów szkół i miała charakter panelu dyskusyjnego urozmaiconego występami artystycznymi.

Główne przesłanie płynące z tej części to popularyzacja klas mundurowych jako ważnego elementu kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich, pokazanie młodzieży perspektyw dalszego kształcenia w uczelniach wojskowych oraz wzmocnienie potencjału obronnego kraju.

Po zakończeniu tej części uczestnicy przemaszerowali ulicami Gogolina na czele z Młodzieżową Orkiestrą  Dętą  na boisko sportowe przy Zespole Szkół w Gogolinie.

Tutaj miała miejsce krótka uroczystość „Katyń – ocalić od zapomnienia” gdzie wnuk oficera ppłk. Antoniego Hajzika, który zginął w Katyniu, Pan Andrzej Hajzik posadził symbolicznie dąb pamięci. Celem tego przedsięwzięcia jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci.

Około godziny 11.30 organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na wojskową grochówkę, wyśmienity bigos oraz ciepłą herbatę i coś słodkiego.

O godz. 12.00 ponownie rozległy się dźwięki orkiestry, która to wprowadziła pododdziały na plac, na którym odbyła się odprawa oraz losowanie kolejności startu.

Każda drużyna przystąpiła do programu obowiązkowego i dowolnego wzbogaconego o dwie różne piosenki marszowe

Od tej chwili rozpoczęła się ostra rywalizacja chociaż kilka drużyn „zrejterowało” z placu już na samym początku obawiając się zbyt trudnych zadań, nasi „czarni” pozostali godnie walcząc o punkty.

Ostatecznie w klasyfikacji końcowej zostaliśmy mile zaskoczeni zdobywając 5 miejsce, okolicznościowy dyplom oraz 4 kg słodyczy.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: dowódca -  Podraza Patrycja, Katra Grzegorz, Smyk Dawid, Szuszkowski Tomasz, Dudek Bartosz, Burzyński Artur, Micek Rafał, Buczek Nicola, Oratyńska Małgorzata, Biernat Oliwia, Derkacz Aleksandra, Rączka Martyna i Marynowicz Maja, której opiekunem był Leopold Twardochleb.

Wśród naszych kibiców był Pan dyrektor Jan Łata oraz uczennice trzeciej klasy plutonowy kadet Karolina Kądzioła i starszy kapral kadet Ewa Jachim, a także kadeci klasy 1M.

Do Głubczyc wracaliśmy jak zwykle dobrze się bawiąc z postanowieniem, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa …

 

kadet Szczygieł Dagmara