"Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

  Dniu 14 marca 2016 roku odbył się w Opolu w Zespole Szkół Mechanicznych etap  wojewódzki  ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 14 zespołów z całego województwa. Wśród nich była drużyna z naszej szkoły . Były to  uczennice klasy IIa - Fit Aleksandra, Larysz Magda i Michalska Dominika.  Etap wojewódzki składał się z testu   wielokrotnego wyboru, z zakresu polskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Wyniki zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Wszyscy uczestnicy z rąk Dyrektora ZUS w Opolu  otrzymali drobne upominki.zus.jpeg

Konkurs ten był kolejnym etapem projektu „Lekcje z ZUS” , który w naszej szkole koordynuje Pani Małgorzata Wanicka.

                                                                                                     Ilona Klepacka