Narodowe Siły Rezerwowe

Narodowe Siły Rezerwowe - profesjonalne przygotowanie do realizacji zadań - to efektywny instrument realizacji interesów Państwa i wypełniania zobowiązań sojuszniczych. Jednak nawet odpowiednio liczna i znakomicie wyposażona armia zawodowa nie jest w stanie samodzielnie zrealizować zadań obronnych, wówczas gdy znacząco wzrasta poziom zagrożeń. Dlatego współczesne systemy obronne zakładają wzmocnienie regularnych armii siłami rezerwowymi, które mogą być szybko użyte w sytuacji wzrostu zagrożeń militarnych i związanych z potrzebami zarządzania kryzysowego, np. w czasie klęsk żywiołowych. W naszym kraju funkcje te spełniają między innymi Narodowe Siły Rezerwowe (NSR). 14 marca uczniowie klas mundurowych ZSM Głubczyce mogli dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat od przedstawiciela WKU z Kędzierzyna Koźla. Żołnierze rezerwy pełniący służbę w ramach NSR przeznaczeni będą głównie do uzupełniania dowództw, sztabów i komend określonych jednostek wojskowych przewidywanych do użycia w sytuacjach kryzysowych, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, służby w strukturach medycznych, akcji poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego, oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianie, ochrony mienia, udziału w działaniach antyterrorystycznych oraz wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.  Na koniec zainteresowanym uczniom zostały rozdane ulotki ze szczegółowymi informacjami różnych szkół wojskowych.

 

 

                                                                               Patrycja Podraza