Dzień Języków Obcych w Zespole Szkół Mechanicznych

29 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się wyjątkowa uroczystość pod hasłem "Dzień Języków Obcych". To niecodzienna impreza rozpoczynająca cykl corocznych uroczystości o nazwie "Konkurs Językowy o Puchar Dyrektora ZSM".   Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że konkurs ów był jedną z wielu części imprezy. Miejsce miała zakrojona na szeroką skalę uroczystość, która umożliwiła przedstawienie młodzieży gimnazjów naszego powiatu przedsiębiorstw, firm i instytucji działających w naszym powiecie. Prezentacja firm lokalnych wraz z omówieniem możliwości zatrudnienia w przyszłości pozwoliła młodym gościom uzyskać informacje, które pozwolą dokonać właściwego wyboru szkoły, a następnie kariery zawodowej.

Pierwszą część obchodów „ Dnia Języków Obcych" rozpoczął pan Dyrektor ZSM Jana Łata witając zaproszonych gości w osobach:

Prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo-Handlowego "Galmet" - pana Robarta Galarę,

Kierownika Wydziału Personalnego Mleczarni Turek - panią Edytę Kownacką

Dyrektora Banku Zachodniego w Głubczycach - panią Natalię Mitręgę

Starszego Doradcę Klientów Banku Zachodniego w Głubczycach - panią Alinę Kwaśniewską

Wicedyrektor ZSM - panią Ilonę Klepacką

Kierownika Szkolenia Praktycznego - pana Andrzeja Wesołowskiego

Właściciela TV Pogranicze - pana Mariana Pospiszela

Nauczycieli oraz uczniów gimnazjów w Głubczycach, Baborowie, Lisięcicach

Organizatorów imprezy - członków Komisji Języków Obcych - Krystynę Koziarę, Agnieszkę

Uczniowie gimnazjów z uwagą wysłuchali informacji na temat lokalnych przedsiębiorców odnośnie potrzeb  naszego rynku pracy, a także pomocy jaka świadczą w zdobyciu potrzebnych kwalifikacji oraz  pomocy w odbyciu zajęć praktycznych. Można by rzec, iż wiedza teoretyczna jaką uczniowie posiądą w murach ZSM sprawdzona zostanie między innymi w firmie "Galmet" oraz "Mleczarni Turek".

Prezentacje miały na celu przypomnienie, by słuszne hasło ,,każdy ma maturę" uzupełnić o hasło „każdy ma potrzebne kwalifikacje”, a szlifować te kwalifikacje możemy u nas w naszym mieście, w naszych przedsiębiorstwach. Sytuacja wymarzona dla uczniów i dla rodziców. Jak wiemy niejednokrotnie uczniowie rezygnują z nauki w klasie o danym profilu ze względu na brak zajęć praktycznych warunkujących zdobycie odpowiednich kwalifikacji.

W bieżącym roku szkolnym powstała u nas klasa o profilu ,,odnawialne źródła energii" - pod patronatem firmy "Galmet". W swoim wystąpieniu pan Robert Galara mówił nie tylko o potrzebie zdobycia specjalistów we wspomnianej dziedzinie, ale także o tak ważnym aspekcie, jak nauka języków obcych. Wspomniał, o potrzebie nauki języka angielskiego i niemieckiego, ale także języka rosyjskiego. Jego wysoki poziom umiejętności porozumiewania się językiem rosyjskim zaimponował zgromadzonym gościom.

Wyjątkowo cenne informacje dotyczące Mleczarni Turek przekazała pani Edyta Kownacka. Pani Edyta przybliżyła historię firmy oraz zasady jej  funkcjonowania. Swoją wypowiedź wzbogaciła o multimedialną prezentację, która w obrazowy sposób przybliżyła nam nieznane dotąd treści. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z produktami Turka - serkami, którymi zostali poczęstowani podczas uroczystości. Pani Edyta zachęciła uczniów do podjęcia nauki w technikach jakie funkcjonują w ZSM, bowiem firma TUREK  gwarantuje im praktykę u siebie, a co więcej dzięki podpisaniu stosownej umowy, mleczarnia zapewnia im odbycie odpłatnej praktyki w zakładzie, a także zatrudnienie po zakończeniu nauki.

Równie ciekawa była propozycja pani Dyrektor Banku Zachodniego. Pani Mitręga nie tylko zapoznała z możliwościami korzystania z usług bankowości przez młodych ludzi, ale także zobrazowała potrzebę kształcenia w kierunkach ekonomicznych i bankowych.

Ponadto zaproponowała szereg szkoleń i warsztatów dla naszych uczniów kształcących się w technikum ekonomicznym.

Ponieważ wieloletnia tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych związana jest z różnymi zawodami, a szkoła nasza kształci specjalistów w wielu branżach, uczniowie ZSM w Głubczycach odbywają praktyki w różnych zakładach na terenie powiatu. W tym temacie najbardziej zorientowany jest kierownik szkolenia praktycznego - pan Andrzej Wesołowski, który w przystępny sposób, z dozą humoru zaprezentował uczniom gimnazjów tak ważny aspekt jak praktyczna nauka zawodu.

Najlepszym dowodem na to, że szkoła kształci wszechstronnie jest jej absolwentka, a obecnie nauczycielka języka niemieckiego ZSM - pani Aleksandra Pieszak. Podzieliła się ona wspomnieniami z czasów uczniowskich, jednocześnie zachęcając do nauki.

Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż ZSM wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi, którzy w murach szkoły będą zdobywać wiedzę teoretyczną, a zajęcia praktyczne warunkować im będą nasze miejscowe przedsiębiorstwa, firmy i instytucje.

W drugiej części spotkania uczniowie gimnazjów i zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny poświęcony Federacji Rosyjskiej przygotowany przez nauczycielkę języka rosyjskiego Krystynę Koziarę.  Była to swoista lekcja tolerancji, bowiem ze smutkiem należy stwierdzić, iż obecnie  postrzegamy Rosję jedynie przez pryzmat wydarzeń politycznych i stereotypów. Może głównie dlatego przedstawiono w sposób bardzo wyrazisty i przystępny zarazem, wielkich twórców Rosji, jak choćby Piotra Czajkowskiego. Uczniowie i zaproszeni goście ,, łyknęli” sporą dawkę  wiadomości o historii, kulturze i  życiu codziennym Rosji.

Ostatnią część imprezy stanowił konkurs z języka angielskiego, który także przybrał nieco odmienną formułę. Pytania konkursowe dotyczyły wiedzy kulturoznawczej dotyczącej krajów anglojęzycznych. Uczniowie z poszczególnych gimnazjów pracowali w grupach po pięć osób. Przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi na pytania mogli się konsultować. Prowadzące konkurs uczennice klasy trzeciej Natalia Chaszczewska oraz Karolina Kaczmarek po odczytaniu poszczególnych pytań prezentowały samodzielnie wykonane przez uczniów ZSM  ilustracje i pomoce dydaktyczne.

Kiedy komisja konkursowa sprawdzała prace, uczniowie gimnazjów mięli okazję poznać mury szkoły. Przeszli sie korytarzami i obejrzeli pracowanie.

Pierwsze miejsce zdobywając Puchar Dyrektora ZSM  zajęli uczniowie z Gimnazjum w Lisięciach w składzie: Łukasz Remień, Julia Fuchs, Jacek Winiarski, Weronika Fabrowska i Natalia Szpilska.

Nagroda ksiązkowa oraz dyplom za drugie miejsce trafił do Gimnazjum nr 1 w Głubczycach. Skład zespołu konkursowego to: Bartosz Gałązka, Agata Siwiec, Aleksandra Ganczarska, Maciej Matusz i Maciej Sobolewski.

Trzecie miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum w Baborowie. Skład zespołu konkursowego to: Paweł Drążek, Mateusz Guźmiński, Artur Konopacki, Tomasz Błasiak, Bartosz Dubiel.

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Jan Łata oraz nauczyciele języka angielskiego Agnieszka Wałkiewicz i Artur Wanicki dokonali wręczenia nagród i  dyplomów dla zwycięzców oraz podziękowań dla Dyrekcji Gimnazjów.

Każdy z przybyłych na Dzień Języków Obcych uczniów otrzymał pamiątkowe niespodzianki.

Konkurs miał na celu zachęcenie do nauki języka angielskiego i poznawania kultury krajów anglojęzycznych.

Przewodnie hasło, które może natomiast podsumować całość uroczystości to:

,, MECHANIK SZKOŁĄ NA LEPSZE JUTRO!"

 

                                                                                 Wałkiewicz A., Koziara K.