Akcja „SZLACHETNA PACZKA”

Młodzież naszej szkoły włączyła się w pomoc potrzebującym w ramach ogólnopolskiej akcji „SZLACHETNA PACZKA”, która kieruje się zasadą “Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. W ramach projektu uczniowie ZSM przeprowadzili w szkole zbiórkę produktów żywnościowych,  środków czystości oraz środków pieniężnych, za które zakupili żywność. Apel spotkał się z dużym odzewem ze strony młodzieży.
W dniu 11 grudnia 2015 r. paczka została zapakowana i dostarczona do magazynu „SZLACHETNEJ PACZKI”, skąd trafiła do potrzebującej  rodziny.

Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły dziękujemy  za okazaną pomoc i zaangażowanie.

                                                                                         

 

Samorząd Uczniowski ZSM