HERODY W ŻYWEJ SZOPCE

W sobotę, 19 grudnia 2015 r. o godz. 1700 teatr TRADYCJA ZSM w Głubczycach przedstawił barwny spektakl obrzędowo – kolędniczy „HERODY” w reżyserii Marii Farasiewicz. Miało to miejsce w żywej szopce na dziedzińcu internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Od wielu lat teatr TRADYCJA ZSM w ramach współpracy z ZSCKR  uatrakcyjnia swym występem żywą szopkę, jakże popularną i każdego roku wyczekiwaną w naszym lokalnym środowisku. HERODY to obok jasełek jedna z form kolędniczych związana z tradycją świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Przypomina bowiem, jak to onegdaj bywało, kiedy się w domostwach właśnie owe HERODY odgrywało, czyli inscenizacje związane
z okrucieństwem i ukaraniem despotycznego króla Heroda. W takim widowisku obok tytułowego władcy występują typowe postaci kolędnicze, czyli: Feldmarszałek, Królowa, Anioł, Diabeł, Śmierć, Kolędnik z szopką, Żyd, Turoń i inne.

A w zaprezentowanym w żywej szopce spektaklu wystąpili: p. Maria Farasiewicz, Natalia Chaszczewska, Patrycja Cisaruk, Jagoda Mazurkiewicz, Kamil Kaźmierczak, Patryk Urbanik oraz Mietek Zając. Grupie teatralnej akompaniował na organach wspaniały muzyk – pan Marian Bażyński. 

Po części inscenizacyjnej HERODÓW odbyła się tzw. część pastorałkowa, w której wybrzmiały piękne polskie pastorałki, w tym także autorstwa p. Marii Farasiewicz. Finałowy
 „Znak pokoju” stanowiący podsumowanie występu zjednoczył licznie zgromadzoną na placu widownię symbolicznym uściskiem dłoni. Zaproszona na scenę dyrekcja ZSCKR ( Bogusław Chochowski i Dorota Wierzba) dołączyła do TRADYCJI, by wspólnie odśpiewać tenże wymowny utwór i przekazać sobie ów znak pokoju.

Wdzięczna, zawsze wierna i życzliwa publiczność nagrodziła aktorów z głubczyckiego „Mechanika” burzą oklasków, którym nie było końca!

Na zakończenie dyrektor ZSCKR ciepłymi słowy podziękował teatrowi TRADYCJA za wspaniały spektakl , który uświetnił doroczną żywą szopkę, wręczając symboliczne, słodkie upominki.

 

                                                                                              Natalia Chaszczewska