Spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

RZECZ O SPOTKANIU KRWIODAWCÓW

 

            W czwartek 26 listopada br. w klubie „Oaza” przy Urzędzie Miejskim w Głubczycach o godz. 1630 odbyło się doroczne spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Głubczycach pod przewodnictwem prezes Klubu – Elżbiety Kubal w ramach obchodów Dni Krwiodawstwa. Na owo spotkanie przybyli przedstawiciele PCK z Opola, w tym prezes Zarządu Oddziału Rejonowego – Janusz Mogielnicki, który podczas uroczystości wręczył odznaczenia i legitymacje „Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi” w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi.

A otrzymali je: Szymon Antoszczyszyn, Damian Kołodyński, Paweł Przysiężniuk, Daniel Kobylański, Mateusz Pirch, Robert Naróg, Joanna Mikler, Patryk Przeniosło, Jan Koziara oraz Piotr Atłachowicz.

            Wśród zaproszonych gości na tym spotkaniu byli także: wiceburmistrz Kazimierz Bedryj reprezentujący Urząd Miejski, Maria Farasiewicz – rzecznik idei krwiodawstwa PCK na ziemi głubczyckiej oraz Beata Lechun – koordynator akcji „Młoda krew” w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Oni to zostali uhonorowani dyplomami z wyrazami uznania i podziękowania za wspieranie poczynań i ofiarną działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Taki też dyplom został przekazany dyrektorowi ZSM – Janowi Łacie. Były też symboliczne upominki.

            Ciepłymi słowy tak wiceburmistrz jak i pozostali goście zwrócili się do honorowych dawców krwi jako ludzi dobrej woli, dziękując im za szlachetne, otwarte serce, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i ten bezcenny dar, jakim jest każda kropla oddanej krwi.

            W drugiej części spotkania odbyły się wybory nowego zarządu i prezesa głubczyckiego klubu HDK. Kredytem zaufania ponownie obdarzono Elżbietę Kubal jakże oddanej pracy społecznej na rzecz PCK i powołano ją jednogłośnie na prezesa klubu kolejnej kadencji. A oto skład nowego Zarządu: wiceprezes – Wioletta Makselan, sekretarz – Jacek Kwiatkowski, członkowie – Ewa Wegrzyn i Marek Kruk.

            Pani prezes i nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy, życząc zdrowia i wszelkiego dobra w tej ofiarnej służbie społecznej. 

            „Krew darem życia”, „Oddając krew, dodajesz nadziei” – niech te szczytne hasła dotrą do szerokiego grona odbiorców i wydadzą obfity plon.

 

                                                                                              Maria Farasiewicz