XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

23 października 2015 r. odbyła się  XLII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej- zawody I stopnia (eliminacje szkolne).

W OWT brali uczniowie zklasy 4 CD Technikum Elektrycznego i Pojazdów Samochodowych w ZSM Głubczycach.

Zawody polegały na rozwiązaniu zestawu testów i zadań z techniki, opracowanego przez Komitet Główny OWT. 4.3.2. Uczestnicy mieli za zadanie wskazać poprawne odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu trzech zadań spośród sześciu. Przeznacza się na to łącznie 90 minut. Maksymalna punktacja: pytanie testowe - 1 punkt, zadanie - 5 punktów.

Cele jakie postawiono przed Olimpiadą

 

  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
  • lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
  • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

                              PA230288.jpegPA230292.jpegPA230290.jpeg

                                                                                                               Wiesław Gałązka