,,Młoda krew'' w ZSM Głubczyce

   W czwartek 22 października odbyła się kolejna akcja pt: ,,Młoda krew'' pod patronatem PCK i Klubu HDK w Głubczycach, któregoprezesem jest pani Elżbieta Kubal. Odwiedziło nas 46 chętnych, zarejestrowano 32 uczniów a krew oddało 25, co łącznie dało około 12 litrówtego cudownego daru. Na listę dawców krwi wpisali się tym razem uczniowie klas: 3BD, 3M, 3CI, 3G, 3A i 4CD oraz uczniowie kursu ODiDZ.

   W związku z coraz większym zainteresowaniem akcją w murach ZSM gościliśmy tym razem grupę uczniów z LO w Głubczycach.
DZIĘKUJEMY serdecznie wszystkim krwiodawcom, zarówno tym, którym się udało, jak i tym chętnym, którzy zostali ,,odrzuceni''.
Zapraszamy na kolejną akcję w kwietniu 2016r. i składamy podziękowania młodym darczyńcom!!!
 
                                                                                                                                    B.Lehun