Głubczycka Rada Seniorów w murach „Mechanika”

W piątek 18 września br. 8-osobowa grupa Głubczyckiej Rady Seniorów działającej przy Urzędzie Miejskim odwiedziła Zespół Szkół Mechanicznych. Celem wizyty owej Rady było uczestnictwo w lekcji wychowawczej klasy II m mundurowej. „Seniorzy”  z radością przyjęli zaproszenie wychowawczyni – Marii Farasiewicz i tak liczne przybyli, by tym samym nawiązać i utrwalać tzw. wizję  międzypokoleniową. Nieuprzedzeni wcześniej przez wychowawcę mundurowcy byli mile zaskoczeni niecodziennymi gośćmi, z którymi, mimo prawie dwupokoleniowej różnicy wieku, nawiązali bliski kontakt. Mało tego , wyrazili chęć współpracy w ramach kolejnych edycji SENIORALIÓW. Zresztą ta wizyta przedstawicieli Głubczyckiej Rady Seniora miała miejsce w dniu inauguracyjnym miesięczny cykl imprez pod nazwą SENIOREALIA ‘2015. Wszyscy przybyli goście mogli zabrać głos
m.in. przewodniczący Rady – Janusz Peczkis, wiceprzewodniczący – Jan Bażyński, sekretarz – Jerzy Skrzehut i inni. Szczególne ożywienie wśród młodzieży wywarły wirtualne fotografie rewitalizacji Parku Miejskiego, przy projekcie którego pracowała również Głubczycka Rada Seniorów, biorąca pod uwagą propozycje młodych ludzi. 45-minutowa lekcja szybko minęła
 i już zabrakło czasu, by uczniowie mogli zadać seniorom pytania. Lecz będzie jeszcze okazja przy kolejnym tego typu spotkaniu, które dla młodych jest swoistą lekcją tolerancji, akceptacji, zrozumienia, a przede wszystkim szacunku dla ludzi starszych, którzy godnie
i aktywnie pragną przeżyć „jesieni życia”.
     Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach jest szkołą od szeregu lat współpracującą ze środowiskiem senioralnym ziemi głubczyckiej. Przykładem tego są liczne występy i programy artystyczne teatru TRADYCJA ZSM dla podopiecznych Domu Dziennego  Pobytu czy Domów Pomocy Społecznej.

 

 

                                                            Maria Farasiewicz