76 rocznica agresji sowieckiej i obchody Dnia Sybiraka.

W czwartek 17 września br. o godz. 1200 na cmentarzu komunalnym w Głubczycach odbyły się uroczystości upamiętniające 76 rocznicę najazdu Armii Czerwonej na wschodnie regiony naszego kraju oraz obchody tzw. Dnia Sybiraka. Okolicznościowy apel przy Pomniku Sybiraków tradycyjnie przygotowała Komenda Hufca ZHP pod przewodnictwem harcmistrza Ryszarda Kańtocha. Gospodarzem rocznicowych obchodów był burmistrz Adam Krupa.
 W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawiciele środowisk kombatanckich, służby mundurowe, Związek Sybirów i Inwalidów Wojennych RP, młodzież szkół i przedszkoli z naszego miasta i inni. Zespół Szkół Mechanicznych reprezentowały klasy mundurowe, czyli Im, IIm oraz IIIm przybyłe z wychowawcami
i dyrektorem Janem Łatą. Oprawę artystyczną apelu stanowił program poetycko-muzyczny
w wykonaniu teatru TRADYCJA ZSM, jako swoisty hołd ofiarom ,,Golgoty Wschodu”. Podczas uroczystości harcmistrz i represjonowany Kresowiak - doktor  Zygmunt Kosowski został uhonorowany medalem XXX-lecia Związku Żołnierzy Polskich. Z kolei przemówienie prezesa Głubczyckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Edwarda Wołoszyna przywołało tragiczne wydarzenia 17 września 1939r. i cierpienia Polaków zesłanych na syberyjską katorgę. Nie zabrakło też modlitwy i słowa Bożego, które wygłosił Ojciec Tadeusz z klasztoru o. o. Franciszkanów. Trwającą godzinę uroczystości zakończył
,,Marsz Sybiraków” wykonany przez grupę artystyczną ZSM. Ów apel okolicznościowy
to, zwłaszcza dla młodego pokolenia, lekcja pamięci, historii i patriotyzmu.


 

 

                                                                                                                      Maria Farasiewicz