DOŻYNKI ‘2015

DOŻYNKI ‘2015


W uroczystych obchodach Święta Plonów wzięły udział klasy mundurowe ZSM, a mianowicie I m oraz II m wraz w wychowawcami. Pierwsza z nich uczestniczyła we mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bp. Pawła Stobrawy. Przyniesione do świątyni wieńce dożynkowe i płody rolne to niejako ofiara dziękczynna za tegoroczne żniwo, które udało się zebrać, mimo panującej suszy.  Dożynki to swoisty hołd złożony pracy rolnika.

W barwnym orszaku dożynkowym licznie zgromadzeni goście, gospodarze,
przedstawiciele różnych środowisk udali się na plac przy Ratuszu Miejskim, gdzie, po części sakralnej w Kościele NNMP, miała miejsce część oficjalna i artystyczna Dożynek. Pełnioną przez uczniów kl. I m „służbę” podczas mszy św., w godzinach popołudniowych przejęli mundurowi z kl. II m, sprawując „wartę” przy estradzie, na której liczni rozmówcy zabierali głos. Wśród nich: burmistrz Adam Krupa, starosta Józef Kozina, senator RP Aleksander Świeykowski, wicemarszałek województwa Tomasz Kostuś. Całą imprezę prowadził radny sejmiku wojewódzkiego i jednocześnie dyrektor MOK – Zbygniew Ziółko.

W barwnym i różnorodnym programie rozrywkowym Dożynek dominowały tańce
 i muzyka, a ciekawy występ zespołu „Gang Marcela” i grupy VOX zgromadził rzesze odbiorców. Z kolei pokaz sztucznych ogni niejednego zachwycił. Bogate w treść i formę powiatowo-gminne Dożynki w Głubczycach to kolejna, jakże udana impreza naszego środowiska. A łączy ona tradycję z owoczesnością.

 

 

Maria Farasiewicz