Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

We wtorek 1 września br. na placu apelowym Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach o godz. 900 odbyła się uroczysta akademia inaugurująca nowy rok szkolny 2015/2016, a jednocześnie upamiętniająca 76 rocznicą wybuchu II wojny światowej. A prowadzili ją przedstawiciela szkolnego samorządu: Mateusz Kościelny i Karolina Kądzioła.

            Tego dnia do Mechanika przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: radny Sejmiku Wojewódzkiego – Zbigniew Ziółko, z-ca Komendant Powiatowego Policji – ndkom. Ireneusz Węgrzyn, z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej – kpt. Waldemar Hołownia, wicedyrektor Zakładu Karnego – mjr Witold Derewecki, kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego – Tomasz Seń, Ojciec Dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom – Mieczysław Lenard, wiceprezes firmy GALMET – Robert Galara, przewodniczący Rady Rodziców – Andrzej Domerecki oraz lokalne media: właściciel TV Głubczyce Marian Pospiszel oraz red. „Rzeczy Powiatowej” – Sylwia Bejnarowicz.

W słowie wstępnym dyrektor placówki Jan Łata w sposób szczególny zwrócił się do młodzieży klas pierwszych, charakteryzując pokrótce edukację w ZSM, jak również nawiązał do wybuchu II wojny światowej. Z kolei szkolny teatr TRADYCJA w montażu poetycko- muzycznym „Był taki wrzesień” przywołał krwawą historię i uczcił pamięć tych, co polegli w wyniku agresji hitlerowskiej i sowieckiej.

            Podczas akademii głos zabrali także goście. Oto p. Zbigniew Ziółko wyraził swe uznanie pod adresem „Mechanika”, którego jest absolwentem. Z kolei p. Robert Galara podkreślił istotę kształcenia zawodowego i potrzebę fachowców na rynku pracy. Zaś Ojciec Mieczysław ubogacił ducha słowem Bożym. Nie zabrakło także życzeń sukcesów edukacyjnych tak dla uczniów jak i nauczycieli.

            Lecz to nie wszystko! Niewątpliwie mile zaskoczony był przewodniczący Rady Rodziców, kończący swą funkcję, któremu ciepłymi słowy dyrektor Jan Łata podziękował za cztery lata współpracy, wręczając symboliczny upominek.

            Tymczasem podniosły moment uroczystości, a mianowicie ślubowanie klas pierwszych. Oto 140. uczniów z sześciu oddziałów powtarzało za wicedyrektor Iloną Klepacką słowa przysięgi. Ta następnie przedstawiła nowe klasy, czyli: technika (ekonomiczne – I A, elektryczne i mechaniczne – I CD, informatyczne i energii odnawialnej – I IU), liceum ogólnokształcące – mundurowe (Im) oraz dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej (Is i Ig).

            Jeszcze tylko informacja p. Marii Farasiewicz o szerokiej działalności szkolnego teatru i możliwościach rozwoju artystycznego, a potem już przejście do budynku szkoły na spotkanie z wychowawcami. Tych, zwłaszcza „pierwszoklasistom”, przedstawiła p. wicedyrektor.

 

galeria - Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 

            Warto również powiedzieć, iż w tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć reprezentacji głubczyckiego „ Mechanika” na obchodach Rocznicy Września i Dnia Weterana pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego. Tam też wraz z pocztem sztandarowym, dyrekcją, delegacją nauczycieli i wychowawcą - Leopoldem Twardochlebem udała się klasa Im mundurowa odziana w stroje bojowe.

            Bogaty program obchodów stał się swoistą lekcją historii, a w niej: przemówienia okolicznościowe, odznaczenia kombatantów czy program artystyczny. Wspólnie odśpiewana „Rota” tego dnia nabrała symbolicznego wyrazu.

            Na zakończenie władze samorządowe oraz przedstawiciele różnych środowisk złożyli kwiaty pod pomnikiem. Komendant Hufca ZHP – Ryszard Kańtoch wyraził swą wdzięczność za uczestnictwo w tej jakże ważnej uroczystości.

galeria - uroczystości pod pomnikiem

                                                                                                          Maria Farasiewicz