Zakończenie roku szkolnego w ZSM

 

 

W piątek 26 czerwca br. na placu apelowym Zespołu Szkół Mechanicznych  w Głubczycach o godz. 900 odbyła się uroczysta akademia zakończenia roku szkolnego, jak i pożegnania klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. radny Sejmiku Wojewódzkiego – Zbigniew Ziółko, burmistrz – Adam Krupa, przewodniczący Rady Miejskiej – Kazimierz Naumczyk, komendant Państwowej Straży Pożarnej – Wojciech Semeniuk, wicedyrektor Zakładu Karnego – Witold Derewecki, kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego – Tomasz Seń i inni.

W słowie wstępnym dyrektor – Jan Łata przywołał postać zmarłego tragicznie przed dwoma tygodniami ucznia kl. I technikum ekonomicznego (Kamila Bojkowskiego), którego pamięć uczczono minutą ciszy.

Podczas akademii najlepszym uczniom zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.

Przedstawiciele władz samorządowych w sposób szczególny uhonorowali Michała Bezpalko - aktora teatru TRADYCJA, kończącego edukację w ZSM. Były ciepłe słowa pod adresem szkolnego teatru, jego osiągnięć i znaczącej roli w środowisku. Liczna grupa młodych artystów otrzymała tego dnia dyplomy i podziękowania. Wśród nagrodzonych uczniów byli laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych, motoryzacyjnych, honorowi krwiodawcy, społecznicy – uczestnicy projektów.

Także komendant hufca ZHP – Ryszard Kańtoch wyraził swą wdzięczność za współpracę i nagrodził tak uczniów jak i nauczycieli głubczyckiego „Mechanika”.

Z kolei starszy cechu rzemiosł różnych – Józef Kamiński nagrodził najbardziej pracowitych, zdyscyplinowanych i zaangażowanych uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Na zakończenie dyrektor szkoły zwrócił się do zebranych z życzeniami udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

link do galerii

                                 Zakończenie roku szkolnego 2014/2015