Akcja HDK pt. ,, Młoda krew''

Akcja HDK pt. ,, Młoda krew''

 

Dnia 25 maja b.r. odbyła się kolejna akcja HDK pt. ,,Młoda krew''. Udział wzięło 20 uczniów z klas: 3G, 2CI, 3A, 3CD oraz jeden nauczyciel.

Krew oddało łącznie 9 osób co daje łącznie 4050 ml.

Wszystkim, którzy wzięli udział w tym szczytnym przedsięwzięciu DZIĘKUJEMY i  zapraszamy ponownie w październiku!!!

                                              Beata Madziała