Wycieczka na Politechnikę Opolską

W dniu 13 maja br. grupa klas: 2ci 1di - głównie technikum informatycznego oraz 1m - liceum mundurowego była gościnnie na Politechnice Opolskiej. Celem wycieczki było zwiedzenie uczelni oraz zapoznanie się z jej możliwościami edukacyjnymi. W gmachu robotyki zobaczyliśmy ciekawe projekty studentów tegoż wydziału polegające na programowaniu pracy robotów. Widzieliśmy także pracownie układów scalonych, za pomocą których można w sposób zautomatyzowany kierować pracą różnych urządzeń. Zwiedziliśmy również Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich, gdzie znajduje się największa wystawa lamp rentgenowskich. Mieliśmy także możliwość zetknięcia się z kulturą chińską. Zobaczyliśmy również Katedrę Wychowania Fizycznego, gdzie studenci mogą aktywnie uprawiać wiele dziedzin sportu oraz zadbać o swoją tężyznę fizyczną. Wycieczka była udana, świetnie się bawiliśmy, miło spędziliśmy czas i mamy ochotę na więcej!

 
                                                                                                                Kacper Dąbrowa kl. 2ci