Spotkanie z panią dr Bożeną Komincz z Uniwersytetu Opolskiego

12 maja  w auli ZSM odbyło się spotkanie młodzieży klas technikum ekonomicznego z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Opolskiego panią dr Bożeną Komincz . Gościliśmy także młodzież z Zespołu Szkół rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z nauczycielką języka rosyjskiego panią Renatą Korus, a także uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Młodzież wysłuchała wykładu ,,Język rosyjski w komunikacji międzynarodowej”. Uczniowie brali czynny udział w wykładzie zadając pytania, odpowiadając na pytania stawiane przez panią doktor. Były też żarty, własne refleksje i spostrzeżenia na temat Rosji, języka rosyjskiego . Pani dr przywołała także słynne bajkowe postacie m.in. ciburaszkę, krokodyla Gienę, Wańkę –Wstańkę.

Uczniowie obejrzeli również charakterystyczne dla rosyjskiej sztuki ludowej matrioszki, paliechskije naczynia, żostowskije tace.

Pani dr B. Komincz przedstawiła także ofertę edukacyjną UO- rozdała materiały reklamowe opolskiej uczelni.

Na koniec uczniowie brali udział w swoistym konkursie , dotyczył on treści przekazanych podczas wykładu. Były skromne nagrody i upominki, ale najbardziej liczyła się dobra zabawa o czym świadczy spontaniczne podziękowanie uczniów w języku rosyjskim.

                                                    СПАСИБО ЗА УРОК – DZIĘKUJEMY ZA LEKCJE!!!

                                                                                                                             Krystyna Koziara