OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 2015/2016

Drogi Gimnazjalisto !

      Już niedługo będziesz musiał podjąć ważną decyzje życiową. Jak jest to ważna decyzja, już chyba wiesz, gdyż uświadomili Ci to rodzice i nauczyciele, którzy pragną, aby Twoje życie dorosłe zostało dobrze zaplanowane. Dlatego, wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, a także w celu udzielenia niezbędnych informacji, pragniemy przybliżyć Ci jedną z możliwych dróg wyboru dalszego kształcenia. Mamy nadzieję, że wybierzesz właśnie naszą szkołę.

 

 

Oferta edukacyjna


Typy szkół i kierunki kształcenia od 1.09.2016r.:

 

A.  TECHNIKUM   4-letnie

 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Technik budownictwa
 • Technik logistyk
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

B.  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 - letnie

 • Mundurowe - interdyscyplinarne

 

 

C. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3 - letnia

 • WIELOZAWODOWA w zawodach:

 - fryzjer

 - krawiec

 - cukiernik

 - piekarz

 - kucharz

 - blacharz samochodowy

 - elektryk

 - mechanik-monter maszyn i urządzeń

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • Mechanik pojazdów samochodowych (praktyka na warsztatach ZSM i u pracodawców)
 • Ślusarz ( praktyka na warsztatach ZSM i u pracodawców)
 • Sprzedawca

 

D. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

na podbudowie Gimnazjum

                                              w zawodach:

                                                             - kucharz

                                                             - piekarz 

                                                             - cukiernik

 

 

E.  SZKOŁA POLICEALNA

 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Technik administracji
 • Technik informatyk

 

F. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE dla DOROSŁYCH