Pierwszy wewnątrzszkolny etap „Testu wiedzy ekologicznej"

Dnia 09.04.2015r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbył się pierwszy wewnątrzszkolny etap „Testu wiedzy ekologicznej", którego organizatorem był Powiat Głubczycki przy współudziale WFOŚiGW w Opolu.
            Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw proekologicznych.
            W teście wzięło udział 26 uczniów z różnych klas: 3A, 2A, 3CD oraz 2M. Największą liczbę punktów w etapie szkolnym zdobyli uczniowie klasy 3A: Kamila Uznańska i Adrian Mencel. Wytypowani uczniowie będą reprezentować szkołę w drugim etapie, który odbędzie się 08.05.2015r.
           Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.

Organizatorzy etapu szkolnego:

B. Lehun
A. Korczyńska
L. Twardochleb