Menu

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

     Piątek, 21 czerwca to dzień, na który czekali wszyscy uczniowie z utęsknieniem. To bowiem ostatni dzień roku szkolnego 2023/2024. Punktualnie o godz. 08:30 rozpoczęły się uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Z całą społecznością szkolną świętowali nasi goście: Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego Pan Artur Czechowicz, Komendant Powiatowy Policji
w Głubczycach Podinspektor Pan Piotr Smoleń, Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach Starszy Kapitan Pan Kacper Węgrzyn, przedstawiciele projektu polsko – czeskiego Pan Zdenek Velna i Pani Vera Predikantowa, Komendant Hufca Pracy Pani Ksenia Domerecka, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Papuga, Wiceprzewodniczący Rady Rodziców Pan Krystian Isański oraz Redaktor Głosu Głubczyc Pan Mateusz Kitka.
Ostatni dzień roku szkolnego to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Tym razem nie było inaczej. Pan Dyrektor Jan Łata szczególne słowa podziękowań skierował do księdza Damiana Kokurowskiego, który po roku pracy jako szkolny katecheta został oddelegowany do służby w innej Parafii. Odbyło się również uroczyste i wzruszające pożegnanie wieloletniej Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Joanny Papugi. Złożone zostały również szczególne podziękowania dla Pana Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców Pana Krystiana Isańskiego. Pan Dyrektor dziękował Im za profesjonalizm, morze cierpliwości i serdeczność. Nie obyło się bez łez wzruszenia i burzliwych oklasków.
Następnie członkowie Samorządu Szkolnego złożyli kwiaty na ręce dyrekcji dziękując za wsparcie, wychowanie oraz edukację. Pan Dyrektor oraz Wychowawcy podziękowali za ciężką pracę wszystkim uczniom. Część młodzieży otrzymała świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Kolejną osobą, która wręczyła dyplomy młodym artystom Teatru Tradycja była Pani Maria Farasiewicz.
Podczas uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego w ZSM w Głubczycach klasa: 4a już po raz drugi otrzymała dyplomy za udział w miesięcznych praktykach zawodowych, które objęte obyły projektem „Opolskie szkolnictwo zawodowe”. Dyplomy stypendystów wręczone zostały przez Pana Dyrektora Jana Łatę oraz wychowawcę klasy Panią Annę Skrzyniarz – Malewicz. Na zakończenie uroczystości głos zabrała Wicedyrektor Barbara Pawluś.
Kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami zabawnie, kręte ścieżki prowadziły nas do tego dnia. Jednak mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Wakacje czas zacząć... Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć słonecznych i bezpiecznych dni. Chwilo trwaj!
Za przygotowanie uroczystego apelu odpowiedzialny był Samorząd Szkolny wraz z opiekunami: Panią Aleksandrą Pieszak oraz Panią Anną Skrzyniarz – Malewicz.
 
#wydarzeniepubliczne