Otwarte serca

Otwarte serca

            W piątek 20 marca o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach odbył się koncert charytatywny z okazji 1-go Dnia Wiosny „Otwarte serca” zorganizowany po raz kolejny przez Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach pod kierownictwem Marii Farasiewicz przy współudziale Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Liceum Ogólnokształcącego we współpracy z MOK.

            Celem tegorocznej edycji koncertu było wsparcie działalności Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach.

            Już miesiąc przez koncertem w głubczyckich szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęły się tzw. koleżeńskie zbiórki pieniężne na cegiełki w kwocie od 5 zł wzwyż. W akcję włączyli się uczniowie, absolwenci, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz prywatni darczyńcy. W efekcie zebrano następujące kwoty: „Mechanik” – 2000 zł, „Rolniczak” – 620 zł, „Ogólniak” – 315 zł. Z kolei w MOK przed samym koncertem kwestująca do puszek młodzież zebrała kwotę 600 zł. Do akcji „Otwarte serca” włączyły się też dzieci i nauczyciele ze Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej klas I-III w Klisinie ofiarując 150 zł. Ogółem zabrana kwota wyniosła 3685 zł W trakcie trwania koncertu suma ta została złożona przez dyrektorów Jana Łatę, Dorotę Wierzbę i Tadeusza Eckerta oraz Marię Farasiewicz na ręce O.dyr. F.O.P.Dz. - Mieczysława Lenarda, który w ciepłych słowach wyraził swą wdzięczność za organizację przedsięwzięcia, ofiarność, dobre serce i pomoc okazaną Ośrodkowi.

            W bogatym i barwnym programie koncertu można było zobaczyć wiele różnorodnych form artystycznych. Nie mogło zabraknąć śpiewu, tańca, recytacji czy zabawnych scenek kabaretowych. Ponadto zaprezentowała się również nasza głubczycka Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia jak też wystąpił iluzjonista EL-MADO. Nuta liryczna, klasyczna i komediowa z motywem przewodnim wiosny w scenerii pięknych pejzaży seniora Bronisława Skrzyńskiego.

Licznie zgromadzona i żywiołowo reagująca publiczność gromkimi brawami nagradzała występujących.

            „Otwarte serca” to lekcja zrozumienia, ofiarności, dobroci i otwarcia się na potrzeby innych. Dla młodzieży naszych szkół to także atrakcyjna forma przywitania 1-go Dnia Wiosny i spędzenia tzw. dnia wagarowicza.

            A w koncercie charytatywnym wystąpili: inicjatorka i prowadząca program Maria Farasiewicz; Beata Krzaczkowska; Aktorzy Teatru TRADYCJA (Michał Bezpalko, Michał Salawa, Kamil Bojkowski, Mateusz Kościelny, Mietek Zając); Kamil Kaźmierczak, Adrian Bedryj, Aleksandra Richter, Magdalena Mika, Gabriela Domerecka, Patrycja Sołowiów (ZSM); Martyna Nowak, Aleksandra Domerecka, Nicola Winiarska (LO); Gabriela Kluska (ZSCKR); Patrycja Gacek, Agnieszka Zwolińska, Maciej Ziółko, Agnieszka Hautz (PSM); grupa dzieci z F.O.P.Dz.; Włodzimierz Treć oraz seniorka Cecylia Pasternak; obsługa techniczno-akustyczna – Dawid Konopacki (MOK), Kacper Dąbrowa, Bartłomiej Wols, Jarosław Jedliczka (ZSM); scenografia – Elżbieta Zenfler (MOK).

Monika Surma