Menu

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 

   Dnia 03 września 2023 roku o godzinie 8:30 w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2023 / 2024.

Na wstępie głos zabrał Pan Dyrektor Jan Łata, który powitał przybyłych gości: Starostę Powiatu Głubczyckiego – Pana Piotra Soczyńskiego, Wicestarostę Powiatu Głubczyckiego – Panią Anitę Juchno, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu – Panią Marię Farasiewicz, Wiceburmistrza Głubczyc – Pana Kazimierza Bedryja, Przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Joannę Papugę, Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców – Pana Krystiana Isańskiego, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych – Pana Jana Gawłowskiego, grono pedagogiczne oraz całą społeczność uczniowską.

Następnie głos zabrał pan starosta, który w swojej wypowiedzi zachęcił uczniów do odkrywania i pogłębiania własnych pasji, życząc jednocześnie, by ten nowo rozpoczęty rok szkolny był czasem nowych wyzwań, a także źródłem satysfakcji z ich realizacji.

W kolejnej części uroczystości nastąpiło uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Wywołani na środek przedstawiciele pierwszoklasistów powtarzali za Panią Wicedyrektor – Barbarą Pawluś słowa przysięgi. 

Podniosłym punktem inauguracji roku szkolnego były podziękowania złożone przedstawicielom Rady Rodziców: Przewodniczącej – Pani Joannie Papudze oraz Wiceprzewodniczącemu – Panu Krystianowi Isańskiemu. Pan Dyrektor Jan Łata w ciepłych słowach wyraził naszą wdzięczność za całoroczne wsparcie szkolnych inicjatyw oraz społeczną pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz uczniów w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Ks. Proboszcz Adam Kryczka, który obdarzył zgromadzonych Słowem Bożym na kolejny rok nauki.

Na zakończenie oficjalnej części przemówień głos zabrała Pani Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Maria Farasiewicz, która przypomniała zebranym o szerokiej i wszechstronnej ofercie nauczania, jaką oferuje nasza szkoła oraz życzyła zarówno uczniom, jak i pracownikom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Swoją wypowiedź podsumowała refleksyjnym wierszem, oddającym sedno uroczystości.

Po zakończeniu oficjalnej części inauguracji roku szkolnego uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach.

#wydarzeniepubliczne