Konkurs "Elektron" - współpraca ZSM z Politechniką Wrocławską

Mając na uwadze rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły – Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach od kilku lat współpracuje z Politechniką Wrocławską. W ramach tych działań w obecnym roku szkolnym (2014/2015) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej zorganizował dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych już VII edycję konkursu ELEKTRON. Dotyczył on zagadnień z elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji i mechatroniki. Był to konkurs dwuetapowy.

W pierwszej części odbywały się eliminacje szkolne, w których uczniowie rozwiązywali test wyboru w formie papierowej. Test konkursowy był testem wielokrotnego wyboru – składał się z 25 zadań z odpowiedziami A, B, C, D.

Z przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły Szymon Orłowski z klasy 4C Technikum Elektrycznego zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu. W pierwszym etapie brało udział prawie 1200 uczniów z całej Polski, z czego do drugiego etapu mogło przystąpić tylko 60 najlepszych uczniów.

Etapem drugim był finał na Politechnice Wrocławskiej, podczas którego uczestnicy konkursu mogli zwiedzać laboratoria naukowe i dydaktyczne Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Test finałowy był testem wielokrotnego wyboru – składał się z około 20-25 zadań z odpowiedziami A, B, C, D. 

Wszyscy uczestnicy Finału konkursu ELEKTRON otrzymali dyplom Dziekana Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                Wiesław Gałązka