Menu

III edycja konkursu Liga Sprawiedliwości

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu Liga Sprawiedliwości.

 

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom możliwość wzięcia udziału w świetnej rozgrywce polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.

 

Każda ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych może zgłosić jedną lub kilka drużyn, które mogą liczyć od 3 do 5 uczniów. Drużyny szkół podstawowych mogą składać się z uczniów klas 4 - 8.

 

Nagrodami w konkursie w kategorii szkół podstawowych są:

1) nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych; 

2) nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 złotych; 

3) nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

 

Nagrodami w konkursie w kategorii szkół ponadpodstawowych są:

1) nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;

2) nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 złotych; 

3) nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

 

Trzem wyróżniającym się podczas trwania Konkursu drużynom, w każdej kategorii, Komisja konkursowa może przyznać dodatkową nagrodę w wysokości 500 zł.

 

Zgłoszenia drużyny dokonuje opiekun drużyny (nauczyciel) od 5 do 26 września 2022 r. za pośrednictwem formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezi0huz8b87o_Uhw1qsIq1z7hra7B4xEH32lOFNG3QfwkDyA/viewform?usp=sf_link

 

Następnie opiekun drużyny powinien przesłać: 

– skany oświadczeń uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, (w przypadku pełnoletnich uczniów);

– skany oświadczeń opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników, (w przypadku niepełnoletnich uczniów);

– skan zgody uczestników na wykorzystanie utworów 

na adres:    do dnia 26 września 2022 r.

 

Terminarz konkursu, zasady zgłoszeń i informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie internetowej: www.ligasprawiedliwosci.pl

 

Więcej informacji na temat Olimpiady możecie Państwo znaleźć na stronie: III edycja konkursu Liga Sprawiedliwości - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Zachęcamy do wysłania zgłoszenia oraz polubienia naszego profilu na platformie Facebook: Edukacja Prawna - Strona główna | Facebook

 

Życzymy owocnej rywalizacji!

 

WYDZIAŁ ds. EDUKACJI PRAWNEJ
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

e-mail:

Facebook: Edukacja-Prawna

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888