Menu

 

Uprawnienia SEP

     W Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach po raz kolejny odbył się kurs przygotowawczy do uprawnień w zakresie znajomości przepisów i zasad na stanowisku EKSPLOATACJI. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie Technikum Elektrycznego z klasy 3c, po którym przystąpili do egzaminu państwowego. Wszyscy uczestnicy uzyskali uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, a kilku uczniów dodatkowo uzyskało jeszcze uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

Powyższe umiejętności pozwolą naszym uczniom realizować pasje i zainteresowania, a także pomogą w rozwoju zawodowym.

WIELKIE GRATULACJE -opiekun: Wiesław Gałązka

 

Sep 2022.jpeg