Menu

 

ŚP. KS. MICHAŁOWI ŚLĘCZKOWI – PROBOSZCZOWI PARAFII NNMP W GŁUBCZYCACH,

ZACNEMU KAPŁANOWI I DZIEKANOWI

 

„Za czterdzieści lat posługi w głubczyckiej świątyni,
Za duszpasterstwo, Słowo Boże i miłość do tej ziemi;

Za dbałość o parafię, dom Pański, Jego gmach,
Za troskę o swych wiernych, pielgrzymek Maryjnych szlak;

Za liczne grupy modlitewne, ich duchowe wsparcie,
Za dociekanie prawdy, twarde zasady i serca otwartość;

Za pamięć o wielkich Polakach, historię wiecznie żywą,
Za przekonania i poglądy oraz piękno żywego słowa;

Za tradycję, kulturę, rozwój religijny i misterium człowieka,
Za ewangelizację swej owczarni, zaangażowanie i opiekę;

Za celebrowanie świąt kościelnych, jubileuszy, nocne czuwania,
Za szereg koncertów, wybitnych artystów, ze sztuką obcowanie;

Za wielki patriotyzm, solidaryzm ze swym wiernym ludem,
Za trwanie, tworzenie wspólnoty i zjednoczenie z narodem;

Za modlitwę, Eucharystię, adorację, ufność w Panu wielką,
Za prostotę, szczerość i bezpośrednie do człeka podejście;

Za kaznodziejski, sakralno-biblijny, pełen pobożności ton,
Za troskę o rodzinę, wychowanie dzieci i młodzieży – nasz dom;

Za umiłowanie literatury, erudycję, poetycki styl,
Za ironię, satyrę, nieraz cięty język i… ojcowski dryl;

Za niezliczone rzesze ministrantów pod Twymi skrzydłami,
Za liczne wycieczki do miejsc świętych i świata zwiedzanie;

Za niezwykłe katechezy, nauki przedślubne, powołania,
Za współpracę z Mechanikiem i wieloma innymi szkołami;

Za dobro, któregoś tyle dla parafii i dekanatu uczynił,
Za to, że wymagałeś nie tylko od siebie, ale i od innych;

Za jakże obfite i wymierne owoce Twojej pracy i służby,
Za duchowe dziedzictwo, wyrazistość i postawę godną;

Za gospodarza rękę, kościół – wizytówkę naszego miasta,
Za jego otoczenie, cmentarz komunalny i środowisko;

Za patos i powagę, jak też humor, żart, swojskość,
Za konkret, nazywanie rzeczy po imieniu i serdeczność;

Za świadectwo żywej wiary, pokory w cierpieniu,
Za głębokie refleksje, pukanie do naszego sumienia;

Za moralizatorstwo, dobre obyczaje, trwałe wartości od  lat,
Za to, że od zgoła czterech dekad byłeś Pasterzem nam

                                                                          DZIĘKUJEMY!

Maria Farasiewicz
– w imieniu ZSM oraz lokalnej społeczności

 
Proboszcz.jpeg