Finał akcji "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem"

Finał akcji charytatywnej

"I Ty możesz zostać Św. Mikołajem"

 

18 grudnia w naszej szkole zakończyła się, trwająca trzy tygodnie akcja charytatywna na rzecz podopiecznych Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom. Zebrane od uczniów i nauczycieli maskotki i zabawki przekazane zostały na ręce o. Mieczysława- dyrektora FOPD. Kolejny raz nasze działania wsparli właściciele przedszkola "Piccolino" państwo Mariola i Artur Paterek. 

Za okazane serce i zaangażowanie wszystkim serdecznie dziękujemy!

mik.jpeg

Edyta Romec, 2M