Menu

Zrealizowane

PROJEKTY

  1. Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. /05.2007-11.2007.

 

  1. Poprawa warunków kształcenia praktycznego poprzez unowocześnienie i modernizację Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach./ 07.2009-08.2010.

 

  1. Unowocześnienie warunków kształcenia poprzez doposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach ( sprzęt do klasopracowni-spawalnia, klasopracownia elektrotechniki, elektroniki, pracownia elektromechaniki pojazdów samochodowych./ 07.2013-09.2013.

 

  1. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Internatu i Hali Sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. / 09.2013-08.2014.