Menu

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

Witaj majowa jutrzenko

https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8

    Święto Konstytucji 3 Maja jest uroczyście obchodzonym polskim świętem narodowym ustanowionym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. W roku 2007 po raz pierwszy obchodzono święto Konstytucji 3 maja także na Litwie.

Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja:

Konstytucja tak naprawdę była Ustawą Rządową– regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W tym rozumieniu tego słowa była pierwsza ustawą rządową w Europie, drugą na świecie (po amerykańskiej). Utrzymano unię polsko – litewską, została ona jednak zacieśniona. Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą.

Nikolas Wojewoda, kl. 2L

 

"Konstytucja 3 Maja 1791 roku" – film edukacyjny z serii "Ożywione obrazy"

https://www.youtube.com/watch?v=GTy_ixII3Qw