Menu

O jubileuszu "Tradycji"

O jubileuszu TRADYCJI

W dniach 27 – 30 października br. miały miejsce uroczyste obchody jubileuszowe 20 – lecia teatru „Tradycja” Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach , założonego i prowadzonego społecznie przez Marię Farasiewicz.

Obchody te zainaugurowane zostały wieczorem autorskim Marii Farasiewicz zatytułowanym „TEKSTY W ROZSYPCE”. Spotkanie to odbyło się 27 października o godz. 19.00 w klubie „Na skrzyżowaniu” Miejskiego Ośrodka Kultury. Maria Farasiewicz z licznie zgromadzonymi podzieliła się swą twórczością. W ponad dwugodzinnym programie przytoczyła utwory prozatorskie, w tym fragmenty swych opowieści autobiograficznych, barwne reportaże, teksty o charakterze wspomnieniowym, wiersze tematyczne, refleksyjne, okolicznościowe i inne. Nie mogło też zabraknąć poezji śpiewanej z muzyką Józefa Kaniowskiego.

W kolejnym dniu, czyli 28 października br. w mury głubczyckiego „Mechanika” przybył gość specjalny – Marek Nędza, absolwent tej szkoły, zawodowy aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Spotkał się z młodzieżą, dyrekcją i nauczycielami ZSM, gdzie stawiał pierwsze kroki sceniczne w Teatrze TRADYCJA. W sposób barwny opowiadał o swojej przygodzie z teatrem i pracy zawodowej. Były wspomnienia i wzruszenia.

Jeszcze tego samego dnia o godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach Marek Nędza przeprowadził warsztaty aktorskie dla ponad 20 – osobowej grupy młodzieży z „Mechanika”. Takie warsztaty odbyły się również w dniu następnym, czyli 29 października.

W ramach obchodów jubileuszowych Mietek Zając – od lat siedmiu związany z teatrem TRADYCJA, w szkołach ponadgimnazjalnych Głubczyc zaprezentował monodram „Skąd ta wrażliwość” Ireneusza Iredyńskiego w reżyserii Marii Farasiewicz. 29 października w Zespole Szkół Mechanicznych oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, zaś 30 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Młodzież doceniła jednoosobowe zmagania Mietka z niełatwą materią dramaturgiczną, nagradzając go gromkimi i żywiołowymi brawami.

Uwieńczeniem jubileuszowych obchodów była niewątpliwie uroczysta gala, która odbyła się 30 października o godz. 17.00. Różnorodny pod względem formy i stylu 3 – godzinny koncert jubileuszowy prowadzili Maria Farasiewicz oraz Zbigniew Ziółko- dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach.

Tego jubileuszowego wieczoru na widowni zasiedli przedstawiciele władz samorządowych ze starostą Józefem Koziną i wicestarostą Ireną Sapą na czele, radni różnych szczebli, byli dyrektorzy ZSM, emerytowani i obecni nauczyciele, animatorzy kultury z różnych zakątków Opolszczyzny, uczniowie i absolwenci „Mechanika”, ówcześni i obecni aktorzy TRADYCJI, sympatycy i inni.

Wiele wrażeń artystycznych dostarczył wokalny występ Marka Nędzy, który podzielił się z widownią swymi refleksjami, a także Arkadiusza Kulki, jednego z pierwszych aktorów „TRADYCJI”, który przybył z Warszawy. Punktem kulminacyjnym programu były niewątpliwie liczne gratulacje, laudacje, życzenia, podziękowania kierowane na ręce pani Marii Farasiewicz, twórczyni teatru.

Oto pan Marszałek Województwa Opolskiego nadał Marii Farasiweicz odznakę Honorową „ Za zasługi dla Województwa Opolskiego”.

W jego imieniu wręczenia tej zaszczytnej odznaki dokonał radny Sejmiku Wojewódzkiego – Zbigniew Ziółko. On także wręczył symboliczną statuetkę za 20 lat współpracy z MOK w Głubczycach. Ponadto reprezentująca Urząd Marszałkowski w Opolu – Joanna Wilk wręczyła Marii Farasiewicz laudację od pana Marszałka skierowaną do jej osoby oraz teatru TRADYCJA. Z kolei dyrektor szkoły Jan Łata odczytał publicznie gratulacje i życzenia od Opolskiego Kuratora Oświaty – Haliny Bilik. Były słowa wdzięczności od burmistrza, reprezentowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej – Kazimierza Naumczyka i środowiska Kresowiaków oraz wicestarosty Ireny Sapy. Do ciepłych życzeń i dowodów uznania dołączyła się prezes ZNP – Xenia Wacławik, jak i prezes klubu HDK – Elżbieta Kubal. Wiele miłych słów padło z ust dyrektora Liceum Ogólnokształcącego – Tedeusza Eckerta, a także samorządu uczniowskiego ZSM reprezentowanego przez jego opiekuna Elżbietę Śmidodę i grupę młodzieży. Były kwiaty od absolwentów – byłych członków teatru TRADYCJA i wzruszające słowa wdzięczności od Mietka Zająca. Zaś wierszowana historia TRADYCJI autorstwa wicedyrektor Ilony Klepackiej wzbudziła powszechny aplauz.

Ważnym momentem gali było wręczenie Marii Farasiweicz najważniejszego odznaczenia harcerskiego tzw. lilijki „Niezawodny Przyjaciel”, będącej najwyższym uznaniem i podziękowaniem za oddaną pomoc Komendzie Hufca ZHP Głubczyce. Ową lilijkę wręczył Komendant Hufca ZHP – Ryszard Kańtoch w imieniu Adama Krupy – przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa, burmistrza Jana Krówki i własnym. Bukiety kwiatów , upominki, statuetki, to dowody uznania za 20 – lecie działalności teatru TRADYCJA, szereg osiągnięć szczebla wojewódzkiego i centralnego oraz współtworzenie życia kulturalnego lokalnego środowiska i regionu.

W bogatym programie koncertu galowego teatr „TRADYCJA” ZSM zaprezentował sześć interesujących i zabawnych odsłon satyrycznych. Nie mogło też zabraknąć występów wokalnych przy akompaniamencie i z muzyką Józefa Kaniowskiego. Ponadto współpracujący z TRADYCJĄ tancerze Opolskiej Szkoły Tańca ROYAL DANCE CENTER filia Głubczyce Tomasza Nawrockiego uatrakcyjnili galę jubileuszową ciekawymi układami tanecznymi.

Podczas uroczystości Maria Farasiewicz  podziękowała licznemu gronu współpracowników za życzliwość, okazaną pomoc, wsparcie i zrozumienie. Wręczyła przy tym dyplomy i symboliczne kwiaty. Telewizja Głubczyc zarejestrowała koncert galowy XX- lecia teatru TRADYCJA, który w stosownym czasie zostanie wyemitowany.

                                                                                                                                          Maria Farasiewicz