Menu

20 lat "Tradycji"

20 lat TRADYCJI

Teatr TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach został założony w 1994 roku przez polonistkę – Marię Farasiewicz i nadal jest przez nią prowadzony. Jest to praca społeczna i pozalekcyjna.

Od początku swojego istnienia TRADYCJA bierze czynny udział w życiu szkoły, miasta, powiatu i województwa, zapisując kolejne karty księgi kulturalnej naszego regionu.

O wysokim poziomie artystycznym teatru oraz jego znaczącej roli w powiecie głubczyckim świadczą liczne, udokumentowane osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Można tu wymienić wielokrotnie zdobywane laury na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych HERODY w Lewinie Brzeskim,w Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Dramatycznych i Kabaretów PROSCENIUM w Nysie, Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego czy Nagrody Muzeum Wsi Opolskiej i inne.

Osiągnięcia te są dostrzegane przez prasę regionalną, wojewódzką i ogólnokrajową, jak też telewizję regionalną i lokalną oraz Radio Opole i Katowice. Stale nagrywane i emitowane są występy TRADYCJI, audycje i wywiady z panią Marią Farasiewicz i członkami teatru.

Wychowankowie szkolnego teatru kształcą się w szkołach teatralnych Krakowa, Warszawy i Łodzi. Są już zawodowymi aktorami, jak np. Marek Nędza – absolwent PWSTiT w Łodzi, wykładowca tejże uczelni, zdobywca „Złotej Maski’2012” dla najlepszego aktora teatralnego, aktor Teatru im. Jaracza w Łodzi.

Artyści teatru TRADYCJA zdobywają również liczne nagrody i wyróżnienia indywidualne. Są laureatami Wojewódzkiego i Centralnego Turnieju Teatru Jednego Aktora (Marek Nędza, Mietek Zając),Wojewódzkiego Przeglądu Poezji i Pieśni Jana Pawła II „Syćkasewomzycom” (Iwona Halikowska, Monika Sabatowicz, Bartłomiej Baran, Agata Ziółkowska, Agnieszka Kłak), Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Polskiej i Obcojęzycznej (Natalia Atłachowicz, Iwona Halikowska, Damian Wołowczyk) i innych.

Teatr TRADYCJA ZSM na bieżąco współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy, Starostwem Powiatowym w Głubczycach, Urzędem Marszałkowskim w Opolu i innymi ośrodkami. Współtworzy życie kulturalne nie tylko szkoły, ale i lokalnego środowiska, powiatu i województwa. Świadczą o tym liczne przedsięwzięcia(w większości cykliczne), np.:

  • Głubczyckie Dni Kultury,
  • Festiwal Kultury Powiatowej,
  • program integracyjny „Bez barier”,
  • Dożynki Gminno-Diecezjalne i Powiatowe,
  • Jarmark Anielski pod Ratuszem,
  • Dni Kultury Kresowej – Biesiada Kresowa,
  • programy artystyczne dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Głubczycach,
  • koncerty Maryjne i Bożonarodzeniowe oraz Programy Papieskie w kościołach dekanatu głubczyckiego i poza nim,
  • jubileusze i imprezy okolicznościowe,
  • występy w wielu miejscowościach Opolszczyzny.

Niezwykłym wyróżnieniem dla TRADYCJI było zaproszenie do udziału w benefisie Daniela Olbrychskiego w Zakrzowie w 2011 roku i występ przed znakomitym aktorem, który wysoko ocenił talent i umiejętności sceniczne aktorów – amatorów (Mietka Zająca i Moniki Sabatowicz).

Współpraca z lokalną grupą działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” zaowocowała udziałemw czesko – polskim spektaklu „Zaślubiny Mieszka i Dąbrówki” w Hradcu nad Morawicą i występami na terenie Republiki Czeskiej. Ponadto teatr współpracuje z młodymi studentami reżyserii Praskiej Szkoły Filmowej – FAMU, w efekcie czego został nakręcony film „Świętokradztwo” z udziałem aktorów TRADYCJI

W repertuarze teatru znajdują się programy tak świeckie jak i sakralne, klasyczne i awangardowe, kabaretowo – satyryczne i poetycko-muzyczne. Wśród propozycji scenicznych zaszczytne miejsce zajmują spektakle ludowe, obrzędowe i obrzędowo – kolędnicze, np.: „Skubaczki”, „Herody”, „Pascha”, „Noc Świętojańska” itd. Szkolny teatr kultywuje i popularyzuje polską tradycję z jej bogatą obrzędowością i zwyczajem, kształci w duchu regionalizmu oraz przywołuje ducha Kresów. Skupia wokół siebie uczniów głubczyckiego „Mechanika”, absolwentów, nauczycieli i sympatyków.

Opiekun, reżyser, scenarzysta i autorka wielu tekstów tworzonych na potrzeby TRADYCJI, pani Maria Farasiewicz, kładzie szczególny nacisk na kulturę żywego słowa, sięga do dzieł literatury pięknej, adaptując teksty Gombrowicza, Mrożka, Gałczyńskiego czy Czechowa. Jej podopieczni wykazują się scenicznie także w trudnej sztuce monodramu. Młodzi ludzie rozwijają tu swoje pasje i zainteresowania, poszerzają horyzonty i zdobywają wiedzę przydatną w dorosłym życiu.

W aktywnej i owocnej pracy scenicznej teatru TRADYCJA działalność społeczna i charytatywna zajmują szczególne miejsce, co świadczy o wrażliwości i otwarciu się na potrzeby lokalnego środowiska. Wszystkie występy zespołu są ogólnodostępne i bezpłatne. Od lat teatr TRADYCJA zajmuje się oprawą artystyczną organizowanych przez panią Marię Farasiewicz koncertów charytatywnych z okazji pierwszego dnia wiosny w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach. Dochód z tych koncertów przeznaczony byłm. in. na wsparcie działalności Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach czy też Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych TACY SAMI.

Powiatowe i gminne media na bieżąco informują lokalne społeczeństwo o pracy artystycznej teatru TRADYCJA. Należy podkreślić, że odgrywa on ważną rolę w Powiecie Głubczyckim i regionie, cieszy się uznaniem, popularnością i pełni rolę kulturotwórczą.

            Obchody jubileuszu teatru TRADYCJA odbędą się w ramach Głubczyckich Dni Kultury.

                                                                                                                             Maria Farasiewicz