Menu

O "Tradycji" w strofach

O Tradycji w strofach

Lat dwadzieścia upłynęło,

Gdy ów pierwszy spektakl zabrzmiał.

Dziś okazja, by się spotkać,

O dorobku porozmawiać.

 

Podsumować, co „Tradycja”

Przez ten czas oferowała.

Jaki repertuar niosła,

Czym bawiła, jak wzruszała?

 

Wszak w głubczyckim „Mechaniku”

Rozpoczęła swą karierę.

W kulturalnej księdze miasta

Zapisała stronic wiele.

 

Teatr ten, jak wszem wiadomo,

Na swym koncie ma niejedno,

Bo w konkursach i przeglądach

Laury zbiera – to jest pewne !

 

W województwie i regionie

O „Tradycji” wciąż się mówi.

Popularyzuje folklor,

Wieś, obyczaj – tym się chlubi !

 

W satyrycznych tekstach także

Teatr ma zamiłowanie,

Z kabaretem i humorem

Zaprzyjaźnił się bez granic.

 

Młodzież chętnie tu wstępuje,

By na scenie móc się sprawdzić,

Przeżyć coś wyjątkowego,

W innym świecie się odnaleźć.

 

Od „Tradycji” do „Fantazji” –

Tak pokrótce można rzec by;

Co się za tem wydarzyło?

Państwo mogą znów obejrzeć !

Maria Farasiewicz