Egzaminy zawodowe

   11 19 stycznia 2021r., to czas, w którym uczniowie ZSM Głubczyce, realizujący kształcenie zawodowe przystępują do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
   Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności, które zdobywa w trakcie nauki w technikum o następujących profilach: technik logistyk, technik ekonomista, technik elektryk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych.
      Egzaminy odbywają się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.