uroczyste spotkanie członków klubu HDK w ramach obchodów Dni Krwiodawstwa

Sukces w służbie idei!

Dnia 27 listopada 2014r. w klubie Oaza przy Urzędzie Miejskim w Głubczycach odbyło się uroczyste spotkanie członków klubu HDK w Głubczycach w ramach obchodów Dni Krwiodawstwa. Na spotkanie to zostali zaproszeni dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Jan Łata, p. Maria Farasiewicz – rzecznik idei krwiodawstwa PCK Ziemi głubczyckiej oraz p. Beata Lehun - Madziała – koordynator akcji poboru krwi w ZSM.

Miłym akcentem uroczystości było wystąpienie prezesa Opolskiego Oddziału PCK Janusza Mogielnickiego i wręczenie p. Marii Farasiewicz dyplomu za zajęcie przez ZSM II miejsca w Wojewódzkim Konkursie PCK „Gorączka złota”.

Oto 80-osobowa grupa młodzieży ZSM w okresie od marca do maja 2014r pod kierunkiem p. Marii Farasiewicz zbierała grosze (1, 2, 5 gr) w ramach owej „Gorączki złota”. Zebrano ok. 18 kg groszówek, które przekazane zostały do opolskiego PCK, przeliczone, a dochód przeznaczony dla dzieci z ubogich rodzin.

To kolejna szlachetna akcja charytatywna zorganizowana na terenie „Mechanika”.

Podczas spotkania HDK dyrektor Jan Łata otrzymał dyplom – podziękowanie za zaangażowanie młodzieży naszej placówki w akcje poboru krwi o nazwie „Młoda krew” i pomoc w organizacji tych przedsięwzięć.

Ponadto zasłużeni honorowi dawcy krwi otrzymali z ręki pani prezes głubczyckiego klubu HDK Elżbiety Kubal odznaczenia resortowe i stosowne legitymacje. Oddali bowiem wiele litrów krwi – życiodajnego płynu.

„Krew darem życia”; „Oddając krew, dodajesz nadziei” – niech te hasła towarzyszą nam w codzienności i sprawią, że grono krwiodawców zwłaszcza w murach „Mechanika”, ciągle będzie się poszerzać.

 

                                                                                                             Maria Farasiewicz