Menu

Terminy egzaminów poprawkowych w sierpniu 2020

Zagadnienia na egzamin są do odebrania w sekretariacie szkoły.