Menu

Szkolenie zespołów nadzorujących

* z przyczyn technicznych harmonogram prac komisji wywieszony zostaje na tablicy "ogłoszenia" na parterze przy głównym wejściu do szkoły

* członkowie komisji głównych i rezerwowych powinni być na miejscu na godzinę przed planowanym rozpoczęciem egzaminu

link do dokumentów:

PPSszkolenie_zespolow_nadzorujacych.pps (6,94MB)

DOCXInformacje dot Matury 2020 - skrót.docx (14,80KB)