Święto Niepodległości w ZSM w Głubczycach

„Niepodległa…”

Jak co roku w Zespole Szkół Mechanicznych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. W auli szkolnej dyrekcja, nauczyciele i licznie zgromadzona młodzież wzięła  udział w niecodziennym spotkaniu. Przygotowany przez klasy mundurowe – 1m i 2m pod kierownictwem wychowawców: Elżbiety Śmidody i Tomasza Kaliwody -  program artystyczny przybliżył zebranym wydarzenia tamtych dni.

Spotkanie rozpoczął pokaz slajdów, które ukazywały historię Polski od III rozbioru do uzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. Nie zabrakło także pieśni narodowych, śpiewanych z powagą i należnym im szacunkiem w postawie stojącej – „Pierwsza Brygada”, „Rota”.

 W klimat tych ważnych wydarzeń historycznych wprowadzały również polskie utwory patriotyczne. Mogliśmy się wsłuchać w nastrojowe recytacje tekstów: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Józefa Mączki, Edwarda Słońskiego czy Jerzego Żuławskiego.

Młodzi aktorzy podjęli także trudny temat patriotyzmu pojmowanego w czasach współczesnych. Zaznaczyli, że współczesny patriotyzm uzewnętrznia się przede wszystkim w byciu dobrym człowiekiem i obywatelem, byciu uczciwym w stosunku do instytucji państwowych, kultywowaniu pamięci o bohaterach narodowych, trosce o dorobek intelektualny i kulturalny ojczyzny. Wskazywali, iż istotne jest również pragnienie utrzymania niezależności państwa, dbałość o współobywateli czy tak proste gesty będące świadectwem umiłowania ojczyzny, jak wywieszenie flagi w dniu święta narodowego, znajomość historii Polski oraz prawidłowe posługiwanie się naszym pięknym językiem narodowym.

20141113_092024.jpeg20141113_092003.jpeg

20141113_101206.jpeg20141113_092037.jpeg

20141113_092012.jpeg20141113_101150.jpeg

Na zakończenie spotkania o zabranie głosu poproszony został dyrektor szkoły Jan Łata, który dziękując za przygotowanie apelu – podkreślił, iż obecnie, kiedy Polska cieszy się suwerennością i niepodległością - patriotyzm opiera się na zasadzie bycia dobrym obywatelem, sumiennie wypełniającym swoje obowiązki względem narodu. Zaś postawa patriotyzmu wyraża się w głównej mierze poprzez uczestniczenie w budowie dobrobytu kraju, dbanie o majątek narodowy oraz w braniu odpowiedzialności za dobre funkcjonowanie kraju. Dlatego istotne jest, by młodzi patrioci wyrażali swą miłość do ojczyzny poprzez uczestnictwo w zbliżających się wyborach, a także poprzez czynne zaangażowanie w życie społeczne, gospodarcze i polityczne naszego kraju.

20141113_102008.jpeg20141113_093210.jpeg20141113_101847.jpeg

Elżbieta Śmidoda